عدم استفاده از چندین نقش

یکی از اشتباهات رایج در تزیین حمام و دستشویی، استفاده از چند طرح و نقش مختلف است.

برای مثال دیوارها نقش و نگاری متفاوت از حوله‌ها و هر دو این‌ها متفاوت از پرده حمام و پادری هستند. چنین کاری تصویری مغشوش و عصبی‌کننده به وجود می‌اورد